locatie Baarlo

Aan de oostkant van het perceel in Baarlo ligt een bewoon gebied. Naast dit bewoonde gebied stroomt de Maas aan de oostkant op ongeveer 2,5 kilometer afstand. Aan de zuidkant grenst de bloemenweide aan

bebost gebied dat zich in westelijke richting tot ongeveer 6 kilometer uitstrekt. In noordelijke en zuidelijke richting zijn vooral landbouwgronden en kassen voor glastuinbouw te vinden.

  • Facebook - Black Circle

Stichting The Butterfly House 

Oranjeplein 9

6241 EN I BUNDE