locatie Bunde

Aan de zuidkant van de bloemenweide in Bunde stroomt de Kleine Geul. Ten zuiden van dit riviertje ligt een groot stuk landbouwgrond. Ook aan de westkant grenst de locatie aan een stuk landbouwgrond. Ongeveer 100m ten oosten van de locatie stroomt de Maas noordwaarts.

Grenzend aan het zuidoosten van het veld ligt een stukje dichtbegroeid bos. Aan de oostkant van de Meerstraat is voornamelijk bewoond gebied te vinden. Op 1,5 in noordoostelijke richting ligt het Bunderbos, een groot hellingbos.    

  • Facebook - Black Circle

Stichting The Butterfly House 

Oranjeplein 9

6241 EN I BUNDE