Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier

2017 -2019

De Pioniers-Vlindertuin Sphinxkwartier was een tijdelijke tuin gelegen op het Radium Terrein in Maastricht. Van 2017 tot 2019 hebben we gepionierd op dit terrein met een tuin bestaande uit louter wilde planten die vanzelf zijn 'komen aanwaaien'. In september 2019 is de tuin opgeheven en het terrein teruggegeven aan de eigenaren. 

Veel mensen zien (on)kruiden als ongewenste soorten die met veel vuur uit de tuin geweerd moeten worden. Wat veel mensen niet weten is dat juist deze planten een grote rol spelen voor Vlinders en andere insecten. De Pioniers-Vlindertuin wil met name dit verhaal vertellen.

Deze onkruiden, ook wel pioniersvegetatie genoemd, vestigen zich vaak als eerste op braakliggende grond. Ze zijn vaak in grote getale aanwezig en verspreiden zich makkelijk. De pioniersvegetatie is de naamgever van deze tuin maar verwijst ook naar het gebied waar de tuin zicht bevindt. 

Het Radium terrein is een gebied waar ook op een andere manier gepioneerd wordt. Bottom-up ontwikkelen en (creatieve) ondernemers de ruimte geven zijn de speerpunten van dit gebied. Dat betekend ook dat dit gebied langere tijd in ontwikkeling zal zijn; ook hiermee spiegelt de Pioniers-Vlindertuin zich aan zijn locatie. 

In de tuin zijn alleen 'kaders' aangebracht worden waarin de tuin zich kan ontwikkelen en er zal alleen wanneer nodig ingegrepen in de natuurlijke ontwikkeling. 

  • Facebook - Black Circle

Stichting The Butterfly House 

Oranjeplein 9

6241 EN I BUNDE