• Sandra van den Beuken

De eerste schop in de grond!


We willen graag via deze weg op de hoogte houden van de voortgang van de Vlindertuinen in Meerssen en Maastricht.


Algemeen

De afgelopen periode zijn de ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. Nadat we in het voorjaar ons vooral gefocust hebben op de financiële en organisatorische kant van de tuinen kunnen we ons nu gaan richten op de praktische kant. We hebben voor dat doel de komende weken afspraken met diverse partijen (gehad) om invulling te gaan geven aan de tuinen zelf maar ook aan de (educatieve) projecten rondom de tuinen.

Zo hebben we sinds kort 6 studenten van het United World College die ons gaan helpen in en rond de tuinen. Ze zullen gaan meehelpen in de tuinen, gaan meedenken over het ontwerp en samen met ons projecten in en rondom de tuinen gaan organiseren. Verder op in de nieuwsbrief vind je de voortgang voor de beide tuinen en een overzicht van evenementen en activiteiten die momenteel al ingepland staan.


Vlindertuin Meerssen


Bij de tuin in Meerssen gaat in week 43 de eerste schop in de grond! Momenteel zijn we druk bezig om de eerste schetsen te maken en te bespreken met de diverse stakeholders.

Vanaf week 43 zijn we ongeveer 4 weken lang hard aan het werk in de tuin in Meerssen. We zullen daarbij samenwerken met de studenten van het United World College, de scouting en uiteraard professionals. We hopen ook andere groepen bij de realisatie te betrekken en zullen via social media en lokale media burgers van de gemeente uitnodigen om een handje toe te steken. De definitieve planning hiervoor gaan we de komende week maken en zullen we delen via social media enzovoorts. Vind je het zelf leuk om een keer mee te helpen laat het ons dan weten!

Tevens hebben we samen met de scouting gekeken naar activiteiten en evenementen die we samen gaan opzetten en uitvoeren. We zullen in het voorjaar meerdere malen met een spelgroep van de scouting gaan werken en zullen tijdens evenementen als Koningsdag samen optrekken om er een mooi feest van te maken.

Daarnaast hebben zich de eerste scholen gemeld die een educatieproject gaat doen rondom de tuinen en de Vlindermobiel.

De tuin Meerssen is dus echt in een stroomversnelling gekomen volg de Facebookpagina van de Vlindertuin Meerssen voor actuele updates!Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier


Bij de Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier zijn de afgelopen weken nog wat sloopwerkzaamheden uitgevoerd. De lage gebouwtjes tegen de cokesfabriek zijn gesloopt waardoor het alleen de 'hoogbouw' resteert.

Nu deze werkzaamheden zijn afgerond is voor ons de weg vrij om van start te gaan met deze tuin. De komende periode zullen we dan ook wat najaars snoeiwerk gaan uitvoeren en het perceel ontdoen van afval zodat het netjes de winter in kan. Daarnaast zullen we een bord gaan plaatsen waarbij we uitleggen wat de Pioniers Vlindertuin inhoudt. Tevens gaan we samen met de studenten van het United World College nadenken hoe de tuin eruit komt te zien.

Welke elementen moeten we toevoegen om te laten zien dat het een tuin is en wat hebben de pioniers planten wel of niet nodig om optimaal te gedijen. Daarnaast gaan we samen met de studenten op zoek naar zaden van planten in de omgeving zodat we de tuin in het voorjaar al in kunnen zaaien met lokale zaden. Wanneer de planvorming zover is zullen we samen met de studenten de kaders voor de tuin gaan realiseren.

Volg de Facebookpagina van deze tuin om op de hoogte te blijven van alle activiteiten.  • Facebook - Black Circle

Stichting The Butterfly House 

Oranjeplein 9

6241 EN I BUNDE