• Sandra van den Beuken

Eerste stappen Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier gezet.


De realisatie van de Pioniers Vlindertuin Sphinxkwartier is een bijzonder proces, hier gaat het er met name om het creëren van een zo goed mogelijke 'context' voor de pioniersplanten. 


Bij deze tuin gaan we uit van een proces zoals je dat hebt bij een bestaande tuin. Je kijkt goed naar de bestaande situatie en aan de hand hiervan beoordeel je wat je daarvan wil houden, veranderen of verwijderen. Dit heeft er in de afgelopen periode toe geleidt dat we de bestaande vlinderstruiken flink gesnoeid hebben en een kader rond de tuin hebben gemaakt door middel van gestapelde stoeptegels. Ook het snoeiafval is gebruikt om een houtwal te realiseren, met als dubbelfunctie een toevluchtsoord voor insecten en kleine dieren. 

Ook zijn we de afgelopen week samen met de studenten naar de tentoonstelling 'Ecovention Europe' in De Domijnen geweest. Dit om het gedachte proces rondom de tuin op gang te brengen. De uitkomsten hiervan zullen vormgegeven gaan worden in de diverse interventies in de Pioniers Vlindertuin. De komende week en na de vakantie gaan we hier verder over brainstormen om zo tot een gezamenlijk ontwerp en plan van aanpak te komen voor deze tuin. 
  • Facebook - Black Circle

Stichting The Butterfly House 

Oranjeplein 9

6241 EN I BUNDE