stichting

Ontstaan

Vanuit zijn praktijk als beeldend kunstenaar op het snijvlak tussen kunst, natuur en wetenschap heeft Stefan Cools in 2016 de eerste stappen gezet naar het realiseren van openbare Vlindertuinen. Het doel voor hem was om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met vlinders. Met zijn kunst bereikt hij een bepaalde doelgroep, maar met een openbare tuin zou dit bereik veel groter worden. 

 

Al snel werd duidelijk dat dit project hem boven het hoofd ging groeien. Naast zijn kunst, die ook steeds meer een podium krijgt in Nederland, was het niet meer mogelijk om dit project alleen te realiseren. Dit is de reden geweest dat in mei 2017 de stichting opgericht is die zijn naam draagt. 

Stichting ‘The Butterfly House’ heeft de komende jaren het doel om in de gehele Provincie Limburg een netwerk van vlindertuinen aan te leggen. Gekoppeld aan deze tuinen wordt een uitgebreid en interdisciplinair programma van activiteiten vormgegeven. Dit bestaat uit samen werken en ontspannen in en rond te tuinen met verschillende ‘groepen’ in de samenleving en educatie voor kinderen en volwassenen. 

Visie, missie & doelstelling

Visie 

In de huidige maatschappij staan we te ver af van (onze) Natuur. Een wereld zo dichtbij, welke voor velen nog nooit zo ver weg was. Water, (vruchtbare) grond en zuurstof; de natuur geeft het ons allemaal. Voor wie goed ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft is er meer, veel meer. De natuur is een bron van wijsheid, schoonheid, verbeelding en ontwikkeling. Een wereld waar alles met elkaar in verbinding staat. Een plek die continue in beweging is, en waar op ieder moment kleine wonderen gebeuren.  

We maken allemaal deel uit van die wondere wereld. Net zo als de vlinder; een van de meest kleurrijke en bijzondere soorten in het dierenrijk. Hij fladdert en zweeft door de lucht en laat zich verleiden door kleurige en zoet geurende bloemen. Vlinders vinden het fijn op plekken waar de natuur in balans is, daar waar de natuur optimaal bloeit. The Butterflyhouse wil dat iedereen de natuur ontdekt en tot bloei komt. De natuur om ons heen, maar ook de persoon die we van nature zijn. 

“De natuur is de inspiratiebron en leermeester voor ontwikkeling en groei”

“De mens is continue in ontwikkeling, net zoals de vlinder, die ooit een rups was” 

Missie

The Butterfly House wil, doormiddel van prikkelende educatie- en participatieprojecten meer verwondering over natuur kweken en meer verbinding tussen mens en natuur creëren. The Butterfly House doet en denkt met de handen uit de mouwen en de laarzen in de klei; learning by doing.

De initiatieven van The Butterfly House ontstaan altijd vanuit bevlogenheid en nooit vanuit één perspectief. De activiteiten gaan over de grenzen van vakgebieden zoals biologie, kunst (expressie) en de wetenschap heen en verbindt ze met elkaar. Door niet in hokjes te denken en buiten de lijntjes te kleuren, worden waardevolle vaardigheden eigen gemaakt. Vaardigheden die van pas komen in een continue veranderende wereld, maar ook eenbijdrage leveren aan onze (zelf)kennis en ontwikkeling. 

 

Doelstelling 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 

  • het realiseren van vlindertuinen met een educatieprogramma; 

  • het organiseren en uitvoeren van lezingen, excursies, presentaties en andere educatie- en kunstprojecten; 

  • het organiseren van culturele manifestaties en tentoonstellingen; 

  • het inhaken op en dwarsverbanden leggen met bestaande initiatieven op het gebied van natuur en cultuur; 

  • het samenwerken met partners uit andere disciplines en sectoren.

Bestuur stichting

Voorzitter

Mevr. S.J.C Van den Beuken

Secretaris

Dhr. C.P.H.M Vleugels

Penningmeesters

Dhr. W.J. Cools

Gegevens

Stichting ‘The Butterfly House of Stefan Cools’

P/a Oranjeplein 9

6241 EN Bunde 

Tel: 06-52624585

E-mail: info@thebutterflyhouse.nl Website: www.thebutterflyhouse.nl 

Bank: NL73]RABO0320481697

RSIN: 8575.66.933

KvK: 68731000

  • Facebook - Black Circle

Stichting The Butterfly House 

Oranjeplein 9

6241 EN I BUNDE