Leer meer over landschap(sbeheer)

In de nazomer van 2022 organiseert Stichting The Butterfly House in samenwerking met Museum voor hedendaagse kunst De Domijnen drie workshops in hun veld ‘Op ’t Rentelen’.  De workshops bestaan uit doe-workshops waarbij oude en nieuwe beheertechnieken worden overgedragen en een wandeling waarbij samen landschap gelezen wordt. Deelnemen aan de workshops is gratis door een genereuze bijdrage van Stichting Duurzaam Meerssen en Very Contemporary. U kunt zich onderaan de pagina aanmelden voor de workshops.

Zeiscursus – 17 september 2022  10:00 – ± 14:00  

Vrijwilligerswerk in het landschap wordt meestal uitgevoerd met handgereedschap. Met de zeis kan lang gras en ruigte goed afgemaaid worden. In een dagdeel leer je de basisbeginselen van het maaien met de zeis en het onderhoud van het gereedschap. Tijdens de middagpauze wordt een eenvoudige lunch geserveerd in de vorm van soep en broodjes. Maximaal aantal deelnemers voor de workshop; 15 personen. 

In kleinschalig natuurbeheer wordt de zeis veel gebruikt, maar ook onder tuinbezitters stijgt de zeis in populariteit. Dit komt omdat zeisen een mooie manier is om natuurvriendelijk beheer uit te voeren. Voor wilde bijen, vlinders en kleine zoogdieren is het belangrijk dat er op voldoende plekken hoog gras en wilde bloemen blijven staan, zodat er voedsel en nestgelegenheid is. Vlinders leggen vaak hun eitjes op wilde planten, egels zoeken beschutte plekken in tuinen en de meeste wilde bijen kunnen vaak niet ver vliegen. Zij hebben van het vroege voorjaar tot het najaar op korte afstand bloeiende bloemen nodig.  

De cursus wordt gegeven door Wouter Jansen. Wouter is ecoloog en beheert in zijn vrije tijd diverse natuurgebieden met groepen vrijwilligers en heeft veel ervaring in het overdragen van (praktijk)kennis over kleinschalig landschapsbeheer. 

Workshop Broeihoop maken – 24 september 10:00 – ± 14:00 uur 

 

Broeihopen zijn een soort replica van de open mestvaalten die we vroeger bij boerderijen aantroffen. Samen met veedrinkpoelen vormden zij een essentiele schakel in de levenswijze van ringslangen.  Deze soort heeft de warme broei in een mestvaalt nodig om de baby ringslangetjes in de eieren te laten ontwikkelen. En in de omliggende veedrinkpoelen vonden ze genoeg kikkers en salamanders om te eten. Zowel de mestvaalten als de poelen zijn verdwenen en daarmee was de ringslang, tot voor kort, uit ons Zuid-Limburgse landschap verdwenen. Met de introductie van broeihopen is deze sinds dit voorjaar weer teruggekeerd.

Maar broeihopen zijn ook belangrijk voor soorten als insecten, andere geleedpotigen, zoogdieren, amfibieën, reptielen en foeragerende vogels. Ook de imposante Neushoornkever is ook afhankelijk van broeihopen om zich voor te planten. 

Naast de voordelen voor de biodiversiteit biedt een broeihoop een methode om op een kleinschalige manier takken en maaisel uit je terrein te verwerken. In een dagdeel wordt er gezamenlijk 1 of meerdere broeihopen gemaakt. De basisbeginselen worden uitgelegd zoals materialen, plaatsing en wanneer je een broeihoop het beste maakt. Tijdens de middagpauze wordt een eenvoudige lunch geserveerd in de vorm van soep en broodjes. Maximaal aantal deelnemers voor de workshop; 15 personen. 

Hoewel het leefgebied voor de ringslag in Zuid-LImburg nog erg klein is zijn broeihopen dus nuttig voor vele andere soorten en heeft het zin om ze ook op je eigen terrein op te werpen. 

De workshop wordt gegeven door Stephan Huijgens, boswachter ecologie in Zuid-Limburg met een enorme kennis van herpetofauna en veel enthousiasme voor kleine landschapselementen. 

Wandeling ‘Het landschap lezen’ – 2 oktober 2022 11:00 – ± 13:00 uur (vol) – 14:00 – ± 16:00 nog enkele plaatsen

Tijdens een wandeling rondom het veld ‘Op ’t Rentelen’ nemen Stefan en Sandra je mee in het landschap. Het landschap vertelt ons heel veel over een omgeving, hoe is het in het verleden gebruikt, wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe kunnen we er voor zorgen dat het zijn kwaliteit blijft behouden.  

Het landschap is overal, in de bebouwde omgeving, in de natuur en ook in het landelijke gebied. Landschapselementen zijn soms niet meteen herkenbaar en hun betekenis voor de diverse planten en diersoorten is niet altijd evident voor de meeste mensen. Ook de betekenissen en waarde die wij mensen toekennen aan het landschap zijn door de loop der tijd veranderd. In een wandeling van ongeveer 2/2,5 uur zullen we meer vertellen over diverse landschappen en landschapselementen in de omgeving van Bunde / Kasen. Startpunt is het station in Bunde en tijdens een korte stop in het veld wordt er koffie en vlaai geserveerd. De wandeling vereist een goede conditie, goed schoeisel en veel enthousiasme voor het landschap. Maximaal aantal deelnemers voor de workshop; 15 personen.

aanmelding workshops

aanmelding

Naam
Workshops
Aantal deelnemers
Geef hier aan met hoeveel deelnemers u wilt deelnemen
Geef hier aan of uw dieetwensen of allergieën heeft.