“De natuur als inspiratiebron voor verbinding

ontwikkeling en groei”

Stichting the Butterfly House is een initiatief van Stefan Cools en Sandra van den Beuken en werkt interdisciplinair en grensoverschrijdend binnen al haar projecten.

Het samenbrengen van amateurs met professionals, ecologen met wijkbewoners, ambachtslieden en professionele kunstenaars zit in alle Citizen- Science en Art projecten verweven. Door al deze partijen, zonder zelf een vooringenomen positie in te nemen, samen te brengen vanuit verschillende maatschappelijke vraagstukken, kunnen zij een open dialoog aangaan. 

De vraagstukken zijn gericht op hoe wij als samenleving om kunnen gaan met de uitdagingen rondom biodiversiteit en het cultuurlandschap met daarbij de verbeeldingskracht van de kunst als medium. Dit doen ze door niet theoretisch naar deze vraagstukken te kijken maar samen met de deelnemers met ‘de poten in de klei te staan’. Hiermee dragen ze niet alleen bij aan het maken van nieuwe verbindingen maar ook aan de verbetering en het behoud van het cultuurlandschap en erfgoed samen met de inwoners van Limburg.

Wil je ons steunen dan kan dat via deze knop: