Boeren voor de natuur

Met het project ‘Boeren voor de natuur’ willen we het (historisch) cultuurlandschap leren herwaarderen door betrokkenheid te generen. Dat doen we door actief aan het landschap te werken en door het vanuit verschillende thema’s te benaderen en te bevragen.

Het landschap is door de eeuwen heen mede door de mens gevormd. Met als gevolg dat bepaalde soorten planten en dieren door de mens zijn geïntroduceerd of zich konden vestigen. Een voorbeeld hiervan zijn de hooilanden: deze zijn door menselijk ingrijpen ontstaan. Hoge graslanden waar je de krekels hoort en waar egels, hazen, vogels en andere insecten profiteren van het bloemenbuffet. 

Door de schaalvergroting en de technische mogelijkheden van de mens zijn deze vormen van beheer en gebruik in de huidige tijd los gezongen van de context van het landschap. Hoog in de machine zie je niet wat er zich op het maaiveld afspeelt. Dit heeft grote gevolgen; we denken de natuur en het landschap naar onze hand te kunnen zetten. Hiermee gaan we voorbij aan het feit dat wij als mens ook onderdeel zijn van deze natuur.

Binnen het project worden diverse activiteiten ontwikkeld. Klik op onderstaande links voor meer informatie.

Educatieproject boeren voor de natuur

Educatieproject

De Hooiwagen