Visie, missie & doelstelling

Visie

Nergens wordt de relatie tussen mens en natuur zo duidelijk als in het landschap. De hagen, de bosjes, de boomgaarden en veldwegen zijn allemaal door mensenhanden gemaakt. Deze elementen zijn onmisbaar voor de natuur, flora en fauna. Veel planten- en diersoorten zijn mede afhankelijk van onze rol als beheerder, onderzoeker of kunstenaar. 

De kunst tracht al eeuwen het landschap in al haar glorie te vangen. Eerst beschouwend en zo realistisch mogelijk, later steeds abstracter en meer conceptueel. Kunst biedt ons de mogelijkheid om een onderwerp van verschillende oogpunten maar vooral met een open blik te beschouwen. De huidige blik op het landschap, met alle partijen die hierin actief zijn, is praktisch en vaak eenzijdig.

Het landschap biedt ons leefomgeving, een plek om in te verblijven, voedselvoorziening maar bovenal inspiratie! Het is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, het gesprek met elkaar kunt aangaan en waar je aan den lijve kunt ervaren hoe alles met elkaar verbonden is. 

“Het landschap biedt ons leefomgeving, een plek om in te verblijven, voedselvoorziening maar bovenal inspiratie! ”

Missie

De verbondenheid tussen landschap, natuur en mens zet The Butterfly House in om interdisciplinaire projecten te ontwikkelen op het snijvlak tussen kunst, natuur en onderzoek/participatie..

Dit doen we door mensen te betrekken bij het landschap, discussie te voeren of door systemen of processen inzichtelijk te maken. The Butterfly House ziet het landschap zelf als sculptuur en werkt actief aan de vormgeving ervan. Altijd vanuit belangstelling, verbinding en verbeelding 

Met onze projecten willen we (lange termijn)verbindingen aan gaan met plekken. Door ze te leren kennen en ze beleefbaar te maken voor anderen. We willen mensen verwonderen en verrassen door het organiseren van events, het delen van kennis en het doen van ingrepen. Daarmee willen we meer begrip en betrokkenheid (rentmeesterschap) bij het landschap genereren. We willen het landschap opnieuw waarderen door samen te leren, te kijken en te voelen. 

Doelstelling 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het organiseren en uitvoeren van lezingen, excursies, presentaties en andere educatie- en kunstprojecten;

  • het organiseren van culturele manifestaties en tentoonstellingen;

  • het inhaken op en dwarsverbanden leggen met bestaande initiatieven op het gebied van natuur en cultuur;

  • het samenwerken met partners uit andere disciplines en sectoren.