Lepidoptarium

De bloemenvelden, verspreid over 6 gemeentes in Limburg, worden gedurende 2 jaar gemonitord (wetenschappelijk en artistiek) door deze lokale onderzoekers. Hierdoor leveren de velden kostbare informatie op over welke zaden waar floreren en welke vlinders waar van profiteren. Naast de lokale onderzoekers zal er met diverse groepen studenten van verschillende opleidingen gewerkt worden aan het project. Tevens worden passanten van de bloemenvelden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek bijvoorbeeld door het sturen van foto’s van het veld.

Sinds deze ontdekking is Cools een artistiek en wetenschappelijk onderzoek gestart met als doel om meer kleuren te verzamelen, maar ook om meer te leren over de levenswijze van vlinders, om vervolgens het meconium te vinden. 

 

Alle deelnemers worden uitgedaagd in de huid van rupsen en vlinders te kruipen en leveren onderzoeksmateriaal in de vorm van foto’s, tekst, tekeningen etc. aan beeldend kunstenaar Stefan Cools. Tevens verzamelen zij ook gegevens ten behoeve van het wetenschappelijke onderzoek. Deze gegevens worden vervolgens verwerkt tot een wetenschappelijk rapport, een kunstenaarsboek en een expositie.

Door verschillende vormen van onderzoek (artistiek, praktijkgericht en wetenschappelijk) naast elkaar toe te passen zal een variatie aan resultaten ontstaan. Juist de combinatie van deze resultaten heeft tot nieuwe inzichten en kunstwerken geleidt. De tentoonstelling ‘Uit het leven van een vlinder’ toont onder andere de resultaten van dit project. De tentoonstelling vindt plaats bij Museum voor de hedendaagse kunst De Domijnen tot 30 okt. 2022.