Dagboek I – 15 mei t/m 5 sept.

Zebra Rupsen

Het is een tijdje gelden dat we nog een update geplaatst hebben over alle activiteiten in ons veld ‘Op ’t Rentelen’. We hebben in de tussentijd niet stil gezeten, in tegendeel. Om jullie mee te nemen in wat we allemaal hebben meegemaakt en hebben waargenomen in het veld, delen we graag met jullie enkele fragmenten uit ons dagboek.

Op dit moment zijn we alle voorbereidingen aan het treffen voor de aanplantdag en alle tegenprestaties voor de donateurs. Komende dagen gaan we deze informeren. Morgen zal het hooi droog genoeg zijn en zullen de hooibalen geperst gaan worden. De start van het najaar en nieuwe activiteiten in het veld!

Aardbeienganzerik
Aardbeiganzerik 15 mei
Vandaag een bevriende florist met grote kennis op het het gebied van het beheren van graslanden op pad geweest. Ons veld blijkt aan de randen en op de graft meer bijzondere soorten te bezitten dan we eerder gedacht hadden. Met enkele soorten die zelfs op de rode lijst staan, waaronder de aardbeiganzerik. Deze waarnemingen zal het beheren van het veld beinvloeden. De zeis blijkt een goede troef om zeer lokaal in delen in het veld te beheren. Grassoorten terug te brengen in aantal en de kruiden en andere vegetatie meer ruimte te geven.
Hyenarups
Kannibaal onder de rupsen 18 mei
Vandaag zijn we de de eerste Hyena tegen gekomen in ons veld. Een vlinder waarvan de rups andere rupsen eet. Een van de weinige kannibalistische rupsen.
Hazelworm
De hazelworm 27 mei
Vanmiddag zijn we met twee studenten van Interdisciplinary Arts Maastricht (iArts) – Maastricht Institute of Arts in ons veld Op ‘t Rentelen geweest. Jaarlijks geven wij les aan deze interdisciplinaire opleiding waarbij het landschap centraal staat. Tijdens het werken in het veld kwamen we deze prachtige hazelworm tegen die aan het zonnen was op het pad. We hebben voor een van de studenten planten met de zeis omgemaaid. Deze moesten weg omdat ze de ruimte van andere te veel overnamen en dominant konden worden. We laten er altijd één staan zodat ze niet volledig verdwijnen. De planten gaan gebruikt worden om kleur-vloeistoffen uit te onttrekken om een batik werk te maken. Om deze in haar project te gebruiken die over monocultuur gaat en een relatie legt met de cultuur uit haar eigen land en het koloniale verleden van het land. Omdat ze alleen planten wilde gebruiken voor de kleurpigment die niet ‘opgeofferd’ hoefde te worden hebben we samen bekeken hoe we de planten die toch al verwijderd diende te worden juist voor dit doel konden oogsten. Een gebruik van ons stuk land zoals wij die voor ogen hebben, om alles dat we oogsten of hoe we beheren, allereerste de natuur ten goede komt.
Sporen in het gras
Sporen 1 juni
Vandaag in ons weiland een lange tijd stil gezeten op de aftakkingen van de wildwissels. Om letterlijk één te worden met de omgeving en de dieren van het weiland te leren kennen. Door na afloop de wissels gevolgd te hebben heb ik een blauwdruk kunnen maken van de (verbindings)wegen in het landschap. Opvallend dat de meeste wissels die in het open veld liggen vooral schaduwrijk zijn in de ochtend (de tijd dat dieren actief zijn). Egels steken nagenoeg nooit de open ruimtes in het landschap over, maar maken gebruik van (meidoorn)hagen en bossages. Door uren in het veld van de ochtend tot laat in de middag gelopen en geregistreerd te hebben, zeker met deze hoge temperaturen, treedt er vermoeidheid op die zorgt voor een andere beleving van het landschap. Nog directer, de zintuigen op scherp.
Mister Motley
Mister Motley 8 juni
‘Kunstenaars zouden wel eens mogen loslaten dat ze alleen maar werk maken voor mensen’
In April kwam hoofdredacteur Lieneke Hulshof bij ons langs voor een interview. Vandaag is in het online kunst tijdschrift Mister Motley het interview gepubliceerd. Lees hier het hele artikel:
Rapunzelklokje
Rapunzelklokje 25 juni
Wij zijn ons nieuwe veld aan het leren kennen. Door veel uren door te brengen en te observeren zien we wat op het veld groeit en aanwezig is. Vandaag zagen we tussen het gras wel een heel bijzonder soort, het rapunzelklokje. Een zeldzaam soort. De potentie van ons veld Op ‘t Rentelen begint langzaam zichtbaar te worden.
Koninginnepage
Geelsprietdikkopje en koninginnenpage 5 juli
Na een paar uur zeisen in ons veld en een kort buitje brak de zon door. Daarmee kwamen ook alle vlinders tevoorschijn. Waaronder het zeer zeldzame geelsprietdikkopje. Geen makkelijke determinatie maar wat zijn we blij dat deze soort aanwezig is op het veld. Naast het geelsprietdikkopje vlogen er andere soorten dikkopjes rond, zandoogjes en een vers uit de cocon gekropen koninginnenpage. De zuidhelling van het perceel is zoals verwacht erg gunstig voor de vlinders en de vegetatie.
Keizersmantel
Keizersmantel 8 juli
De zeer zeldzame keizersmantel, vandaag in het Bunderbos naast ons veld. Hij is jaren uit Nederland verdwenen geweest terwijl hij vroeger veel voorkwam. Mede door slecht beheer in de bossen en het verdwijnen van open plekken door het wegvallen van het hakhout beheer. Gelukkig is er de laatste jaren weer beter beheer en worden er weer stukken bosranden open gekapt zodat er zonnige plekken ontstaan en mogelijk leefgebied. De plek waar ik hem gezien heb is ook afgelopen jaar vrij gekapt. Voor veel mensen was dat onbegrijpelijk maar meestal zit er een groter plan achter het beheer dan op het eerste oog lijkt. Door specifiek lokaal gewonnen zaden in het veld in te brengen hopen wij de keizersmantel nog meer ruimte en leefgebied te kunnen geven.
Informatiebord
Borden 24 augustus
Vanmiddag hebben we in ons veld gewerkt aan de plaatsing van de informatie borden. De eerste stappen van de transformatie van het veld.
Maaien
Maaien en hooien 31 augustus
Vanochtend vroeg is het veld gemaaid. Komende dagen gaan we het dagelijks draaien zodat het kan drogen om het later te laten dijken en hooibalen te laten maken.
Route Bureau Europa
Van vuilstort naar bloemrijk grasland 4 september
Mooie opening bij Bureau Europa van MACHT, WELLUST en ZINK waarvoor Stefan een wandelroute heeft samengesteld; ‘Van vuilstort naar bloemrijk grasland’. Een route vanaf het station in Bunde door het Bunderbos, ons weiland Op ‘t Rentelen en langs een nieuw werk die we daar hebben geïnstalleerd deze week. Klik op deze link om de wandelroute te bekijken en zelf op pad te gaan:
Prikkeldraadvegetatie
Wandeling in het Bunderbos 5 september
Vandaag kwam per toeval een rondwandeling onder leiding van Fred Erkenbosch door ons veld toen we daar aan het werk was. Fred heeft Stefan bij het maken van de route voor Bureau Europa geholpen met historische kennis over het oude stort van Bunde. Stefan heeft de groep ons veld en activiteiten laten zien en het nieuwe werk dat tot stand is gekomen in opdracht van Very Contemporary.