Op ’t Rentelen

In Bunde bij het gehucht Kasen ligt het perceel Op ’t Rentelen. Dit perceel van 1,3 hectare landbouwgrond pachten wij van de Provincie Limburg voor de komende zes jaar tot en met 2027. We gaan dit perceel van 1,3 hectare landbouwgrond omvormen naar een ecologisch bloemrijk grasland met een ander verdienmodel. Een verdienmodel waarbij niet de mens maar de natuur voorop staat. De provincie heeft ons geselecteerd aan de hand van onze plannen om deze grond te pachten.

Wij zijn Stefan Cools, beeldend kunstenaar en Sandra van den Beuken, landschapsontwerper en wonen en werken in Bunde. De afgelopen jaren hebben wij vanuit Stichting The Butterfly House, een stichting die uit Stefan zijn werk is voortgekomen; projecten in de openbare ruimte uitgevoerd. Van vlindertuinen tot bloemenvelden in samenwerking met universiteiten, kunstopleidingen, burgeronderzoekers en buurtbewoners door heel de Provincie Limburg.

Onze plannen bestaan uit een combinatie van kunst en natuurontwikkeling waarbij de kennis over het landschap centraal staat. Het plan is om oude landschapselementen terug te brengen die we hebben aangetroffen op oude kaarten van dit perceel: Op ’t Rentelen.

Hoogstambomen, struweel om een betere overgang tussen bos en weiland te creëren zodat er meer een geleidelijke mantelzoom ontstaat. Steilranden voor solitaire bijen en hommels. Doortrekken van meidoornhagen en het inbrengen van bloemrijk grasland. En het aanbrengen van nestkasten voor uilen en roofvogels. 

 

De oogst uit het veld zal naast de meer gebruikelijke zaken als fruit ook bestaan uit kruidenrijk hooi. Dit is gewild bij paardenbezitters. Daarnaast oogsten we ook voor het werk van Stefan. Voor grote museale werken, installaties en tentoonstellingen.

Omdat voor ons participatie binnen de projecten van onze stichting belangrijk is, hebben we nu ook de kans om in dit veld samen te werken met andere organisaties om bijvoorbeeld zeis- en snoeicursussen te gaan geven. De mensen uit de omgeving van het veld gaan we uitnodigen om te komen helpen bij het plukken van het fruit en het verwerken ervan. Uiteraard betrekken we zoals binnen alle projecten ook wetenschappers bij het onderzoek naar het omvormen van het grasland naar bloemrijk grasland. Het hele project zal voor Stefan weer nieuwe kansen bieden om nieuwe publicaties en kunstenaarsboeken uit te brengen.

Tijdens het lesgeven aan academies en universiteiten zal dit veld als een plek voor onderzoek en als een studio dienen. Waar bij veel kunstenaars ecologie een onderwerp is van hun kunst, is het voor Stefan vooral een werkmethode. Daarmee beschouwen we het veld ook als een kunstwerk en zal het beheer de vorming van het werk mede bepalen.

Informatiebord